top of page

מבני ציבור

עיר ביבנה עבור ערוץ קשת

6000 מ"ר

2025

מרכז ספורט רחל

הקמת מרכז ספורט בקיבוץ רמת רחל הכולל מבנה בריכות סגור, בריכה חיצונית, מבנה חוגים ועבודות פיתוח, בשטח כולל של כ-6000 מ"ר.

מרכז ספורט רחל

המבנה הוקם עבור עמותת "תהילת אביב". למבנה שלוש קומות, בשטח של 3000 מ"ר. הפרוייקט כולל בניה של מבנה חדש (שלד, עבודות גמר, מערכות אלקטרומכניות , עבודות גימור פנים) ופיתוח האתר. גובה אולם התפילה 12 מטר. גימור הפנים מאופיין בריצוף שיש, קירות מסך מעוטרים, עבודות אומנות, ארון קודש בגובה 10 מ, תיקרות משולבות "בריסול".

בית כנסת "תהילת אביב" - רמת אביב

bottom of page