top of page

מבני ציבור

2025

עיר ביבנה עבור ערוץ קשת

6000 מ"ר

מרכז ספורט רחל

הקמת מרכז ספורט בקיבוץ רמת רחל הכולל מבנה בריכות סגור, בריכה חיצונית, מבנה חוגים ועבודות פיתוח, בשטח כולל של כ-6000 מ"ר.