top of page

פרויקטים

"ידע הנדסה וניהול" עוסקת בניהול והקמה של מבנים עתירי מערכות.
החברה מתמחה בניהול והקמה בתחומים הבאים:

bottom of page